Skip to main content

Shayoni and Barghav

Lake Como Wedding at Villa Erba

Photos: Gianni di Natale
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-001
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-002
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-003
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-004
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-005
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-006
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-007
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-008
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-009
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-010
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-011
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-012
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-013
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-014
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-015
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-016
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-017
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-018
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-019
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-020
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-021
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-022
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-023
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-024
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-025
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-026
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-027
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-028
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-029
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-030
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-031
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-032
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-033
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-034
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-035
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-036
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-037
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-038
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-039
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-040
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-041
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-042
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-043
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-044
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-045
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-046
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-047
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-048
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-049
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-050
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-051
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-052
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-053
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-054
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-055
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-056
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-057
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-058
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-059
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-060
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-061
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-062
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-063
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-064
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-065
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-066
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-067
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-068
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-069
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-070
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-071
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-072
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-073
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-074
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-075
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-076
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-077
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-078
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-079
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-080
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-081
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-082
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-083
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-084
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-085
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-086
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-087
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-088
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-089
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-090
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-091
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-092
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-093
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-094
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-095
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-096
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-097
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-098
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-099
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-100
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-101
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-102
Lake-Como-wedding-at-villa-erba-103

Our Indian Weddings

Shilpa and Nitesh 1
Shilpa and Nitesh 2
Shilpa and Nitesh 3
Shilpa and Nitesh 4
Shilpa and Nitesh 5
Shilpa and Nitesh 6